Početna Predstave Scena na rumunskom "Petru Krdu" Marin Soresku - LA CĂPĂTÂIUL BOLNAVULUI

Marin Soresku - LA CĂPĂTÂIUL BOLNAVULUI

Teatrul profesionist Românesc din Vojvodina

Teatrul naţional „Sterija” Vârşeţ

Regie: Ramona Dumitresku

Premijera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalno  pozorište na Rumunskom u Vojvodini

Narodno pozorište „Sterija”, Mala scena  „Tomislav Pejčić“

Režija: Ramona Dumitrean

Lica:  

Romina Merei,

Jonel Kuđija,

Monika Boldovina Bugle,

Otilija Peskariju,

Florina Petroj,

Ramona Dumitrean.

Premijera izvedena 26. januara 2011. godine 

 

APOKALIPSA NIJE OKONČANA

 Da je živ, napunio bi u februaru 75 godina, ali kog februara, pitamo se: 19. ili 29? Po izvodu iz matične knjige rođenih Marin Soresku rođen je 19. februara 1936. godine, a po majčinom kazivanju veliki rumunski i evropski pesnik došao je na svet 29. februara. Poznavajući duhovitog Soreskua, on bi svakako voleo da mu u knjizi rođenih stoji da je rođen 29. febraura i da nikada nije ni umro, a ako je slučajno umro – ne brinite – rađa se svake prestupne godine. 

Pesnik, dramatičar, prozaista, prevodilac, esejista, Soresku je bio i strasni slikar. Poput žene Joneska, crtao je u transu, a njegova se likovna dela – kažu – prodaju za velike pare. Bio je rumunski pisac najbliži Nobelovoj nagradi, koja mu je više puta izmakla! Humor, ironija, parodija, sarkazam, paradoks i oksimoron počasna su oružja pisca koji je stvarao "moderno pozorište za moderne gledaoce"... Taj Jona rumunskog pozorišta, kako je primetio Dojnaš, prerano je napustio životnu pozornicu, ali se zato njegov život nastavlja u pozorišnim predstavama i u knjigama, u Krajovi, u Bukureštu, Beogradu (gostovao na BITEF-u), u Berlinu, Parizu, Stokholmu, Njujorku... Bio je već slavan kao pesnik kada je iste godine (1968) objavio tri izuzetna komada: Jona, Postoje nervi, Crkvenjak. Uz ironiju i metafiziku u pesmama, u Soreskuovim dramskim delima gnezdi se osećanje beznađa, osećanje onoga koji je preživeo Apokalipsu, ali kome svest šapuće da Apokalipsa nije okončana. Mitskim, bizarnim i šokantnim slikama egzistencijalna sudbina dobija višestruka značenja, a duboko reliogiozni osećaj iz posthumne knjige Most (1997) zaokružuje strašan svet koji je otelotvoren u razarajući bol postojanja.

Predstava Na uzglavlju bolesnika bazira se na Soreskuovim tekstovima izabranim i izrežiranim u panoramskoj viziji koja odslikava čovekovu sudbinu od rođenja do smrti. U stvari, pred nama su izvodi iz celokupnog opusa Marina Soreskua, scenariji ljudske sudbine: život kao smrt i smrt kao život.

Petru Krdu

U Vršcu, januara 2011.

 

Seamus Heaney, laureat al Premiului Nobel (1995): 

Cea mai bună poezie scrisă sub presiunea condiţiilor totalitariste îşi păstrează forţa poetică intrisecă şi după ce condiţiile acelea au trecut şi s-au schimbat – şi opera lui Marin Sorescu apare ca un caz fericit, care confirmă la timp această afirmaţie.

Ea te învaţă şi te încântă, dar nu în această ordine: încântarea vine mai întâi. În cazul lui Sorescu putem, de fapt, revizui o celebră apotegmă şi spune că poemele sale încep în încântare, fac o incursiune prin înţelepciune şi sfârşesc în punctul de pornire, complet revigorate. Ele izbutesc să opereze în registrul basmului, dar, sunt basme spuse de un narator foarte sofisticat, care poate conferi veridicitate tradiţie ficţiunilor sale convigându-ne să-l urmăm până la concluziile cele mai sobre inerente lor. Nu-i de mirare că-l iubeşte pe Breughel.

 

Pozorišni komadi: Jona, Postoje nervi, Crkvenjak, Hladnoća, Matica, Treći kolac, Moja vučica, Borac na dva fronta, Izlaz kroz nebo, Bratanac Šekspir, Kuća lepeza...

Bio je dobitnik više nagrada i priznanja: Zlatna medalja za poeziju (Napulj, 1970), Nagrada Muze (Firenca, 1973), Nagrada „Fernando Rieljo“ (Madrid, 1983), Nagrada Herder (Beč, 1991), „Felix Romuliana“ (Beograd, 1994). 

Bio je član rumunske Akademije, Akademije Malarme u Parizu, Evropske akademije nauka i umetnosti u Veneciji, počasni član Književne opštine Vršac. Više puta je boravio u Vršcu, gde je napisao pesmu „Svetkovina Vršcu“. Njegove su knjige pesama i pojedini pozorišni komadi prevedeni na srpski.

Marin Sorescu

1936 19 februarie, se naşte Marin Sorescu în comuna Mulzeşti, Dolj

1960 Îşi i-a licenţa la Facultatea de filologie, istorie şi pedagogie din Iaşi. Se stabileşte în Bucureşti.

1964 Debut editorial cu volumul de parodii Singur printre poeţi.

1966 Moartea ceasului, versuri, Editura Tineretul, Bucureşti

1968 Iona, teatru, în revista Luceafărul numărul 2 din 13 ianuarie

Există nervi, teatru, în revista Luceafărul.

Paraclisierul, teatru, în revista România literară

Život u točku (Viaţa în roată), traducere în limba sârbă de Adam Puslojić, Editura Bagdala, Kruševac, Serbia.

1974 Setea muntelui de sare, teatru, cuprinzând piesele Iona, Paracliserul, Matca, Pluta meduzei şi Există nervi, Editura Cartea Românească.

1976 Matca, teatru, Editura Eminescu, Bucureşti

Răceala, piesă în cinci acte, în revista Teatru numărul 3.

1996 Se stinge din viaţă la data de 8 decembrie.

2010 Belgrad, la Editura SKZ, a apărut culegerea de poeme Mladost Don Kihota (Tinereţea lui Don Quijote). Traducere în limba sârbă: Adam Puslojić.

Na uzglavlju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uzglavlju

 

 
Danas je utorak, 27. jun 2017.

Međunarodno priznanje

Nagrade

Online status

Imamo 109 gostiju na mreži