Početna Predstave Scena na rumunskom "Petru Krdu" Animalul, acest om ciudat - Zverka, čudan je to čovek

Animalul, acest om ciudat - Zverka, čudan je to čovek

Glumci: Otilia Peskariu, Monika Boldovina – Bugle, Jonel Kuđija, Neda Grubiša, Aneta Gašpar

Animalul, acest om ciudat

de Mircea M. Ionescu

Doar un OM cu sufletul mare cât cerul înstelat a putut scrie o piesă de teatru de un tragic covârșitor. Mă întreb câtă durere, suferință, cât de multă dragoste și iubire a simțit acest dramaturg scriind piesa ”Animalul, acest om ciudat”? În timpul repetițiilor mă tot întrebam și mă întreb în continuare: care sunt granițele suferinței omenești și dacă ele există?

 ”Unde-s oamenii și unde-s animalele?”

 

                În tradiția populară a indigenilor americani este cunoscut un dialog între bunic și nepot. Nepotul întreabă:  ”De ce există oameni răi și oameni buni?”. Bunicul răspunde:  ” În fiecare om sălășluiesc doi lupi. Unul bun și unul rău. De tine depinde pe care-l vei hrăni mai mult”.

                ”Fă-mă mama cu noroc și aruncă-mă în foc”, spune proverbul românesc. Sunt foarte mulți copii care nu au avut noroc. Precum în acest spectacol Ioana și copii ei. M.M. Ionescu, ”grădinarul sufletelor noastre”, ne confruntă cu foarte multe întrebări și ne pune în fața unei oglinzi mari a ”ororilor societății contemporane”. Ne obligă să privim în această oglindă în care vom vedea: criza morală, nihilismul mioritic, legea și realitatea care ne omoară, opoziția față de viață, de normal, uman; ușile care sunt mereu închise, guverne care lucrează numai cu acte, nu și cu sentimente, copii care legal nu mai există... și o mamă cu mulți copii cu multă dragoste și tandrețe.

                Dacă măcar un spectator, după vizionarea spectacolului, va pleca acasă cu un ”bob de lumină” și un bob dedragoste în suflet pentru oameni și mai ales pentru cei neajutorați, ne-am atins scopul.

 Iulian Ursulescu

Reč reditelja

Zverka, čudan je to čovek

Mirča M. Jonesku

Samo ČOVEK duše velike kao zvezdano nebo mogao je da napiše pozorišni komad ovako uzvišene tragike. Pitam se koliko li je bola, patnje, koliko li je ljubavi ovaj dramaturg osećao pišući komad “Zverka, čudan je to čovek”? Pitao sam se dok su trajale probe, a pitam se i sada: gde su granice ljudske patnje i ima li ih uopšte?

”Gde su ljudi, a gde su zveri?”

                U tradiciji američkih domorodaca, postoji priča o razgovoru dede i unuka. Unuk pita: „Zašto postoje zli ljudi i dobri ljudi?”. Deda odgovara: „U svakom čoveku kriju se dva vuka. Jedan zao i jedan dobar. Od tebe zavisi kojeg od njih ćeš više hraniti.”

                „Pod srećnom zvezdom me, majko, rodi, i u vatru me od sebe baci”, kaže jedna rumunska poslovica. Mnogo je dece koja nisu rođena pod srećnom zvezdom. Kao što su u ovoj predstavi Joana i njena deca. M. M. Jonesku, „baštovan naših duša”, suočava nas sa mnogim pitanjima i uspravlja pred nama veliko ogledalo „užasâ savremenog društva”. Tera nas da u to ogledalo pogledamo, a u njemu ćemo videti: krizu morala, nihilizam koji korene ima još u rumunskom narodnom epu, zakone i stvarnost koji nas ubijaju, otpor životu, svemu normalnom, humanom; vrata koja ostaju zatvorena, vlade koje dȅlaju samo po uredbama, a ne po osećaju, decu koja pravno više ne postoje... I majku sa mnogo dece i mnogo nežnosti.

                Ako makar jedan gledalac nakon predstave ode kući sa „mrvicom svetla” i mrvicom ljubavi u srcu, prema ljudima i, pre svega, prema onim bespomoćnima, naš će cilj biti ostvaren.

                                                                                                          Julijan Ursulesku

Mirča M. Jonesku

Rođen 31. oktobra 1945, u Bukureštu.

*Otac troje dece: Mirča-Robert, Maria, Duku.

*Filozof, po zvanju, novinar, dramaturg i svetski putnik – iz ljubavi.

*Završio:

       - Filozofski fakultet, Univerzitet u Bukureštu, 1969.

       - Postdiplomske studije iz žurnalistike, Bukurešt, 1979.

       - Kurs iz društvenih odnosa, Univerzitet Adelfi, Njujork, 1987.

       - Životnu akademiju, jutarnju i večernju školu; pet meseci u Logoru, u Latinu i Rimu, skoro 13 godina u očaravajućem, jedinstvenom Vavilonu koji se zove Njujork.

*Radna mesta i životno iskustvo:

       - Noćno taksiranje u Njujorku (1987-1993), kada su mu putnici, između ostalog, bili čuveni Entoni Kvin, Greta Garbo, Ridik Bou i ćerka Fidela Kastra.

- Direktor-menadžer Pozorišta “Tudor Vianu” u gradu Đurđu, od 7. jula 2010.

25 objavljenih knjiga

    30 premijera, u:Bakau, Brašovu,Drobeta Turnu Severinu, Kišinjevu, Đurđuu...

Predstave su se igrale na matičnim scenama, ali i u: Oradei, Njujorku, Bridžportu, Stokholmu,...

među dramskim tekstovima:

Bitanga sa trinaestog sprata (Pușlamaua sa 13. sprata) – osam predstava različitih reditelja uključujući radio-dramu, 29. maja 2014. na Radiju Novi Sad. Dramaturg: Ana Nikulina Ursulesku. Režija: Julijan Ursulesku. Interpretacija: Otilia Peskariu.

*Devet javnih čitanja drama.

*Član Udruženja književnika Rumunije.

*Član Foreign Press Association, Njujork.

*Nagrada za najboljeg menadžera u kulturi, Đurđu, 2011.

*Nagrada Pozorišta „Fani Tardini” iz Galaca za raznorodne aktivnosti u domenu teatra (dramaturg, dramski hroničar, direktor-menadžer), oktobar 2012.

*Nagrada Udruženja književnika iz Bukurešta dodeljena oktobra 2012, za podršku rumunskoj dramaturgiji u Pozorištu „Tudor Vianu” iz Đurđua.

*Glavna nagrada na konkursu dramaturgije monodrame, Gala Star, Bakau, 8. april 2014. za komad Monolog udvoje dok smrt čeka pred vratima (Monolog în doi cu moartea la ușă).

*Knjiga Zverka, čudan je to čovek (Animalul, acest om ciudat):

. nominovana za Nagradu Akademije, 2014.

. osvojila je Nagradu Udruženja Književnika Rumunije, odsek Dramaturgija, za 2013.

. javno čitanje u sklopu Međunarodnog pozorišnog festivala „Fest(in) pe Bulevard”, u organizaciji Pozorišta „Nottara” iz Bukurešta.

*Komad Zverka, čudan je to čovek i(Animalul, acest om ciudat) - svetska premijera u Vršcu 13. juna 2015!

 
Danas je sreda, 26. jul 2017.

Međunarodno priznanje

Nagrade

Online status

Imamo 29 gostiju na mreži