Ana Frank

PREMA DNEVNIKU ANE FRANK

Režija: dr Vlatko Ilić
Scenografija i kostim: Vojislav Klačar

 Igraju:

 Tamara Tamči-Toskić
 Neda Grubiša
 Ivan Đorđević
 Srđan Radivojević
 Dojna Petrović
 Sonja Radosavljević
 Jovana Andrejević

Dramaturg: Bojana Ivanov-Đorđević; Kompozitor: Momir Cvetković
Saradnik scenografa: Sofija Lučić; Saradnik kostimografa: Senka Đorđević
Inspicijent i sufler: Merima Ogrizović
Izrada scenografije: Ljuba Petronijević;
Izrada kostima: Slava Ivanov, Milica Lalić
Majstor svetla: Željko Novakov; Majstor tona: Ilija Momirov
Bravarski i stolarski radovi: Ištvan Foljan, Svetozar Vojtečki
Šef scene: Borislav Krljić; Šef tehnike: Dragoslav Dobrosavljević
Rekviziter: Goran Marković
Fotografije: Mladen Andrić
Organizator: Vera Nedeljkov
Direktor: Ivan Đorđević

Premijera: 10. februar 2016.    Sezona: 2015/2016.

 

 SLOM HUMANISTIČKIH NAČELA

Dnevnik Ane Frank je verovatno jedna od najpoznatijih priča dvadesetog veka. Vođen tokom više od dve godine njenog skrivanja, Dnevnik je objavljen ubrzo nakon završetka Drugog svetskog rata (1947. godine u Amsterdamu), i predstavlja ne samo dokument života u ratnim vremenima već i pokušaj suočavanja sa užasima Holokausta. Naime, zločini modernog doba (npr. kolonizacija sveta od strane većine evropskih zemalja) dostižu svoj vrhunac tokom prošlog veka, kada je tehnologija – čiji se razvoj najčešće dovodio u vezu sa civilizacijskim napretkom – omogućila masovnu proizvodnju smrti. Atomski napadi na Hirošimu i Nagasaki, i industrija smrti Trećeg rajha simboli su sloma humanističkih načela, i predstavljaju traumatično mesto u novijoj istoriji Zapadnog sveta.

Ipak, pokušaje (i potrebu) simbolizacije onog nezamislivog i dalje prati polemika o predstavljivosti Holokausta, te o etičkim implikacijama takvog čina unutar sveta umetnosti. Jednostavno rečeno, pitanje koje se postavlja glasilo bi: da li je moralno baviti se realnim stradanjima u cilju nečeg drugog, makar to bilo i stvaranje umetničkog dela? Na tragu ovakvih promišljanja nastaje predstava Ana Frank, i to na osnovu integralnih odlomaka iz Dnevnika. Inspirisana avangardnom umetnošću, pre svega avangardnim pokretima iz prve polovine dvadesetog veka, predstava Ana Frank posredstvom svog estetskog plana u sećanje priziva ideju o umetnosti koja može promeniti svet, i ideju o svetu kao mestu koje bi trebalo i koje je moguće menjati. Drugim rečima, ona se temelji na uverenju da umetničko delo, ukoliko deluje problemski, izvesno utiče na društveni ambijent u kojem nastaje. A u ovom slučaju, nadamo se, senzibilišući svoju publiku za patnje drugog.

Vlatko Ilić
Vojislav Klačar

 

 

Vlatko Ilić, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (katedra za teoriju i istoriju) rođen je 1981. godine u Beogradu. Decembra 2010. godine brani svoju doktorsku disertaciju na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i stiče zvanje doktora nauka iz oblasti teorije umetnosti i medija. 2006. godine diplomirao je na katedri za pozorišnu i radio režiju, kao student generacije Fakulteta dramskih umetnosti. Dobitnik je Specijalne Sterijine nagrade za režiju (2007), autor knjige „Uvod u novu teoriju pozorišta“ (Nolit/Altera, Beograd 2011) i gostujući predavač na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica u Podgorici.
Ilić se aktivno bavi savremenom teorijom umetnosti, medija i kulture, kao i umetničkom praksom. Objavljuje stručne i naučne radove (Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, časopisi: Kultura, Beograd; Filozofska istraživanja, Zagreb; i drugi) i učestvuje na konferencijama u zemlji i inostranstvu. Među pozorišnim radovima izdvaja se njegova postavka „Samog kraja sveta“ Žana Lika Lagarsa na večernjoj sceni „Duška Radovića“ (2006); kao i serijal radova realizovan u saradnji sa Vojislavom Klačarom: „Parlamentarna Istorija Korete“, Belef (2007), „Osnivanje III Univerziteta u Kraljivini Koreti“, Geschwister-Scholl-Haus, Lajpcig (2008), „Formiranje X Vlade Kraljevine Korete“, Hebbel Theater, Berlin (2009), i drugi.

 

Vojislav Klačar je umetnik aktivan u oblasti višemedijskog stvaralaštva.
Klačar je rođen 1977. godine u Bihaću, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je pohađao u Srbu, Hrvatska, a gimnaziju u Pljevljima, Crna Gora. Od 1995. godine živi i radi u Beogradu. Početkom 2012. godine doktorirao je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na grupi za višemedijski umetnost. Osnovne studije je završio na Fakultetu likovnih umetnosti, odsek Vajarstvo, u klasi prof. Mrđana Bajića 2006. godine. Iste godine prima Nagradu za osobenu kreativnu inovaciju iz fonda Miloš Bajić i upisuje umetničke specijalističke studije iz Slikarstva.
Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS), grupa za proširene medije, od 2007. godine, a od iste godine radi kao profesor likovne kulture u Zemunskoj gimnaziji u Beogradu.

Njegova dugogodišnja umetnička praksa Kraljevina Koreta obuhvata: skulpture, crteže, digitalne slike, veb prezentacije, video radove, performanse, dramske tekstove i pozorišne instalacije.
Višemedijski radovi (izbor): Formiranje X Vlade Kraljevine Korete, Hebbel Theatre, Berlin, 2009; X Parlamentarni Izbori u Kraljevini Koreti, galerija Doma Omladine, Beograd, 2008/2009; Osnivanje III Univerziteta u Kraljevini Koreti, Geschwister-Scholl-Haus, Lajpcig, 2008; CODA, muzički teatar, grupa autora, Jugokoncert, Pozorište na Terazijama, 2008; Parlamentarna Istorija Korete, BELEF, 2007; Formiranje IX Vlade Kraljevine Korete, Skupština grada Beograda, 2007.
Izložbe (izbor): Hibridno imaginarno: slikarstvo i/ili ekran, Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 2006; 47. Oktobarski salon, Umetnost, život i pometnja (kustosi: Rene Blok i Barbara Hajnrih) Beograd, 2006; samostalna izložba u saradnji sa Cesid-om IX Parlamentarni Izbori u Kraljevini Koreti, Dom omladine Beograda, 2005; samostalna izložba skulptura, Galerija Stari grad, Kotor, 2002.
Klačar je autor i izdavač publikacija: X Parlamentarni Izbori u Kraljevini Koreti, Beograd, 2008, i Formiranje IX Vlade Kraljevine Korete, Beograd, 2007.

Šta je o ovoj našoj predstavi napisao poznati novosadski pozorišni kritičar Igor Burić  :> > >

 

 

Kritika Dragane Bošković  > > >

 

 

 

 

 

 

 
Danas je četvrtak, 27. jul 2017.

Online status

Imamo 12 gostiju na mreži