Početna Predstave Predstave za decu Bajka o uspavanom Vremenku

Bajka o uspavanom Vremenku

  Tekst: Bojana Ivanov-Đorđević
  Kompozitor songova: Momir Cvetković
  Scenografija: Sofija Lučić
  Kostimografija: Senka Đorđević

 

  Igraju:
  Srđan Radivojević
  Tamara Tamči-Toskić
  Ivan Đorđević
  Neda Grubiša
  Jovana Andrejević
  Monika Boldovina-Bugle
  Dojna Petrović
  Sonja Radosavljević
 

Otvoreno srce sveta:
 Srdjan Pomorišić
 Slobodan Kerčuu
 Biljana Ilkić
 Ivana Jovanović
 Vera Mijailović
 Ana-Marija Bućinac
 Svetlana Dojčinov
 Milan Filipović
 Nikola Filipovic
 Kristina Boljanac
 Vladimir Nađ
 Marija Perić

 

FILOZOFSKI TEATAR ZA DECU
ILI
FILOZOFIJA ZA POČETNIKE KROZ PRIZMU POZORIŠTA ZA DECU

Osnova ideje rada na ovakvom nesvakidašnjem spoju u kome je jedan od naših zadataka bio da napravimo inkluzivnu predstavu, bila je promišljanje veze između filozofije i pozorišta i mogućnosti da ta veza bude lajt motiv nove pozorišne priče za decu. Osnovni izazov bio je inplementirati u tok predstave rad sa decom sa smetnjama u razvoju i uključiti ih kao izvođače zajedno sa profesionalnim glumicima. Bez obzira na pomoć stručnih saradnika, za većinu angažovanih na predstavi bila je to skoro nepremostiva novina. Sledeći izazov rada na predstavi o Vremenku bio je pomiriti ta dva sveta – sveta osoba sa smetnjama u razvoju i nas kojima se čini da nas se problemi te populacije ne tiču. Ta „dva sveta“ trebalo je spojiti u jedinstvenu pozorišnu igru sa jednim jedinim ciljem – da posredstvom pozorišta za decu gledaocima uputimo poruku humanosti koja se zasniva na ideji da dobre zajednice funkcionišu jedino onda kada nisu podeljene na „ove i one“, nego kada su njihovi članovi upućeni jedni na druge uz uvažavanje razlika, ali i korišćenje potencijala različitosti o čemu se promišljalo još od davnina. Kada je filozofija u pitanju nedopustivno je ne pomenuti Platona i njegovo viđenje mogućnosti idealnog državnog uređenja koje se može primeniti na bilo kom primeru uređenja. Platonovo shvatanje idealne države je usko povezano sa njegovim shvatanjem vaspitanja i obrazovanja. Vapitanje i obrazovanje, koje je pod nadzorom države treba da urođene sposobnosti svakog građanina razvije i oblikuje u potrebna socijalna svojstva - da razvije smisao za zajednicu, za pravednost. Tako je jedan od osnovnih ciljeva države da obezbedi onu slobodu, u kojoj svaki građanin može vršiti onaj posao za koji je najobdareniji i najsposobniji.
Vreme kao tema odabrano je sa ubeđenjem da je to jedina dimenzija koja nadmašuje sve razlike ne samo među ljudima , već među bićima uopšte…Tako da se u našoj priči o vremenu u nekom smislu relativizuju sve razlike među ljudima – jedina razlika koja se želi istaći jeste ona koja se ogleda u nepremostivoj distanci između zla i dobra.
Filozofija obavezuje, kaže Milan Uzelac u svom delu “Glavni pravci savremene filozofije” gde takođe navodi da danas stvar nije toliko u sporenju radi sporenja već u nastojanju da se razumeju stvari. Rezultati do kojih dolaze savremeni filozofi, ostaju ipak razumljivi samo u kontekstu celokupne filozofske tradicije,  pa  svaka filozofija ostaje živa u onoj meri u kojoj budi pitanja. Cilj naše predstave sa filozofskom temom Vreme jeste pobuđivanje mladih umova da postavljaju pitanja i podsticanje njihovog razvoja u duhu filozofije.  Krajnji  cilj dakle jeste i  filozofiranje na stari način  uz   opovrgavanje i odbacivanje neke filozofije, jer pitanje "šta je Vreme" zauvek ostaje pitanje bez konačnog odgovora.  Naša težnja bila je i jeste da se kroz Bajku o Vremenku filozofija  prikaže  kao najviša potvrda duha, a pozorište mesto promišljanja i  podsticanja razvoja u humanističkom duhu.

Bojana Ivanov-Đorđević

 

 Fotografije: Aleksandar Putnik

 Na našem facebook profilu možete pogledati još fotografija  > > > 

 

 

 

 

 

 

 
Danas je sreda, 28. jun 2017.

Online status

Imamo 15 gostiju na mreži